Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Προκήρυξη και τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Εξοπλισμού και Λογισμικού στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων του έργου με ακρωνύμιο «FLOODGUARD» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα–Βουλγαρία 2014-2020
Προκήρυξη και τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Εξοπλισμού και Λογισμικού στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων του έργου με ακρωνύμιο «FLOODGUARD» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα–Βουλγαρία 2014-2020 PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 10 Σεπτέμβριος 2020 15:19

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για τηνπρομήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης, οπτικο-ακουστικού & λοιπού εξοπλισμού και λογισμικού Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων του έργου "Integrated actions for joint coordination and responsiveness to flood risks in the Cross Border area" με ακρωνύμιο "FLOODGUARD" του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα–Βουλγαρία 2014-2020» (παραδοτέα D3.7.5 και D4.7.2 - CPV 30200000-1, 32232000-8, 32300000-6, 38650000-6, 38221000-0), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα εννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ (39.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.