Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Συντήρηση Περίφραξης του Εκτροφείου Θηραμάτων Χρυσοπηγής Δασαρχείου Σερρών έτους 2020
Συντήρηση Περίφραξης του Εκτροφείου Θηραμάτων Χρυσοπηγής Δασαρχείου Σερρών έτους 2020 PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 07 Σεπτέμβριος 2020 14:20

Το ∆ασαρχείο Σερρών διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/16, για την ανάδειξη αναδόχου για εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση Περίφραξης του Εκτροφείου Θηραμάτων Χρυσοπηγής ∆ασαρχείου Σερρών έτους 2020» με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί του τιμολογίου της υπηρεσίας, σύμφωνα με την ∆ιακήρυξη ∆ημοπρασίας που εγκρίθηκε με την αρ. 12861/3-9-2020 Απόφαση της ∆/νσης ∆ασών Σερρών. Ο προϋπολογισμός των εργασιών είναι: 19.490,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 22-9-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.