Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Εργασίες διαμόρφωσης χώρων του κτιρίου του Γραφείου Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας ∆ηµοσίων Έργων Καβάλας, για τη μετατροπή τους σε αίθουσα τηλεδιάσκεψης
Εργασίες διαμόρφωσης χώρων του κτιρίου του Γραφείου Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας ∆ηµοσίων Έργων Καβάλας, για τη μετατροπή τους σε αίθουσα τηλεδιάσκεψης PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 31 Ιούλιος 2020 09:34

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης (Α.Δ.Μ.-Θ.) έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» για το έργο με τα εξής στοιχεία: «Integrated actions for joint coordination and responsiveness to flood risks in the Cross Border area», Ακρωνύμιο: «FLOODGUARD» και κωδικό MIS 5017322.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης/ERDF) σε ποσοστό 85% και από εθνικούς πόρους μέσω των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(αριθ. ενάριθ. έργου 2019EΠ23160000) σε ποσοστό 15%.

Στο Πακέτο Εργασίας 3 (WP3) Παραδοτέο/Deliverable 3.7.1 του έργου περιλαμβάνονται και οι εργασίες διαμόρφωσης χώρου του κτιρίου του Γραφείου Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Καβάλας για τη μετατροπή του σε αίθουσα τηλεδιάσκεψης, το οποίο αποτελεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τεχνικό έργο, με προϋπολογισθείσα δαπάνη 50.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ή 40.322,58€ (πλέον Φ.Π.Α). Η ταξινόμηση του έργου είναι κατά CPV: 453000000-0 (Εργασίες συντήρησης κτιρίου).
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.