Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Αντιπυρική προστασία δηµοσίων δασών και δασικών εκτάσεων - Συντήρηση ∆ασικού Οδικού δικτύου και Έργων Προστασίας ∆ηµοσίων ∆ασών ∆ασαρχείου Σερρών έτους 2020 µε τη µίσθωση µε ωροµίσθιο ενός (1) ∆ιαµορφωτήρα (GRADER) µε ιπποδύναμη 150 ΗΡ και άνω
Αντιπυρική προστασία δηµοσίων δασών και δασικών εκτάσεων - Συντήρηση ∆ασικού Οδικού δικτύου και Έργων Προστασίας ∆ηµοσίων ∆ασών ∆ασαρχείου Σερρών έτους 2020 µε τη µίσθωση µε ωροµίσθιο ενός (1) ∆ιαµορφωτήρα (GRADER) µε ιπποδύναμη 150 ΗΡ και άνω PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 22 Ιούλιος 2020 12:25
Το Δασαρχείο Σερρών διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τα άρθρα 116, 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια/υπηρεσία "Αντιπυρική προστασία δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων - Συντήρηση ∆ασικού Οδικού δικτύου και Έργων Προστασίας ∆ημοσίων ∆ασών ∆ασαρχείου Σερρών έτους 2020 με τη μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) ∆ιαμορφωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 150 ΗΡ και άνω" σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη Δημοπρασίας που εγκρίθηκε με την 9419/14-7-2020 Απόφαση της Δ/νσης Δασών Σερρών. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 10.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ584. με κωδικό αριθμό Κ.Α.:2014ΣΕ58400003
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 4-8-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2321039126, fax: 2321046262, από την αρμόδια υπάλληλο κ. Δήμητρα Γατίδου & Νικόλαος Ματθαίος στο τμήμα Ε.Δ.Ε. Δασαρχείου Σερρών, Τέρμα Ομόνοιας, Τ.Κ. 62125, Σέρρες.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.