Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Μίσθωση με ωρομίσθιο δύο μηχανημάτων (διαμορφωτών-ισοπεδωτών γαιών με ιπποδύναμη 180 HP και άνω) για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης βατότητας του δασικού οδικού δικτύου και έργων αντιπυρικής προστασίας, περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αρναίας έτους 2020
Μίσθωση με ωρομίσθιο δύο μηχανημάτων (διαμορφωτών-ισοπεδωτών γαιών με ιπποδύναμη 180 HP και άνω) για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης βατότητας του δασικού οδικού δικτύου και έργων αντιπυρικής προστασίας, περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αρναίας έτους 2020 PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 16 Ιούλιος 2020 12:40
Το Δασαρχείο Αρναίας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την «Μίσθωση με ωρομίσθιο δύο (2) μηχανημάτων (διαμορφωτών - ισοπεδωτών γαιών με ιπποδύναμη 180 HP και άνω) για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης βατότητας του δασικού οδικού δικτύου και έργων αντιπυρικής προστασίας, περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αρναίας έτους 2020» προϋπολογισμού 14.999,04€ με ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Αρναίας στις 30 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την ΣΑΕ 584 Έργο 2014ΣΕ58400003 του Π.Δ.Ε. του οικονομικού έτους 2020 για ποσό 15.000,00 ευρώ
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες διαμορφωτών - ισοπεδωτών γαιών  (GRADER) με ιπποδύναμη 180 ΗΡ (ίππων) και άνω. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. To αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δ/νση Δασών Ν. Χαλκιδικής.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθευτούν την παρούσα Διακήρυξη, τα υπόλοιπα Τεύχη Δημοπράτησης, καθώς και το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς το οποίο δίνεται πρωτότυπο, από το γραφείο του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την κα Ροκά Αικατερίνη, τηλ.: 2372021203 και 2372022262 στα γραφεία του Δασαρχείου Αρναίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.