Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός μηχανήματος (διαμορφωτή-ισοπεδωτή γαιών με ιπποδύναμη 200 HP και άνω) για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης βατότητας του δασικού οδικού δικτύου και έργων αντιπυρικής προστασίας, περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κασσάνδρας έτους 2020
Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός μηχανήματος (διαμορφωτή-ισοπεδωτή γαιών με ιπποδύναμη 200 HP και άνω) για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης βατότητας του δασικού οδικού δικτύου και έργων αντιπυρικής προστασίας, περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κασσάνδρας έτους 2020 PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 13 Ιούλιος 2020 14:50
Το Δασαρχείο Κασσάνδρας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την «Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) μηχανήματος (διαμορφωτή - ισοπεδωτή γαιών με ιπποδύναμη 200 HP και άνω) για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης βατότητας του δασικού οδικού δικτύου και έργων αντιπυρικής προστασίας, περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κασσάνδρας έτους 2020» προϋπολογισμού 14.997,80 € με ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Κασσάνδρας στις 30 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την ΣΑΕ 584 Έργο 2019ΣΕ58400001 του Π.Δ.Ε. του οικονομικού έτους 2020 για ποσό 15.000,00 ευρώ
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες διαμορφωτών - ισοπεδωτών γαιών  (GRADER) με ιπποδύναμη 200 ΗΡ (ίππων) και άνω. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. To αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δ/νση Δασών Ν. Χαλκιδικής.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθευτούν την παρούσα Διακήρυξη, τα υπόλοιπα Τεύχη Δημοπράτησης, καθώς και το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς το οποίο δίνεται πρωτότυπο, από το γραφείο του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τους κα Μπαχαντουριάν Μαργαρίτα και κ. Άγγελο Κοσμαδέλη, τηλ.: 231 3 309 978, 2374 0 20797, 231 3 309 981 και 2374 0 22218 στα γραφεία του Δασαρχείου Κασσάνδρας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.