Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Επανάληψη Συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών: «Αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας με τη Βελτίωση Δασικού Οδικού Δικτύου Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου έτους 2020» - Μίσθωση ενός (1) Διαμορφωτήρα - Ισοπεδωτήρα γαιών (GRADER)
Επανάληψη Συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών: «Αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας με τη Βελτίωση Δασικού Οδικού Δικτύου Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου έτους 2020» - Μίσθωση ενός (1) Διαμορφωτήρα - Ισοπεδωτήρα γαιών (GRADER) PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 05 Ιούνιος 2020 09:50

Το Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου ανακοινώνει την επανάληψη Συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με την αρίθμ. 5549/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ω8Γ9ΟΡ1Υ-ΡΩΖ) Επισυναπτόμενη απόφαση της Δ/νσης  Δασών Δράμας  λόγω άγονης σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας με τη Βελτίωση  Δασικού Οδικού Δικτύου Δασαρχείου Κ. Νευροκοπίου έτους 2020».
Για τη Μίσθωση ενός (1) Διαμορφωτήρα - Ισοπεδωτήρα γαιών (GRADER) με την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη χρήση των παραπάνω μηχανημάτων με Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής.

Αρχική τιμή ανά μηχάνημα: 47,00 € / ανά ώρα εργασίας (Διαμορφωτήρα -Ισοπεδωτήρα γαιών (GRADER)

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.