Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Ανακοινώσεις ΔΑΜ Θεσσαλονίκης Νέα ανακοίνωση παράτασης αδειών, Ε.Β.Ν.Δ. και βεβαιώσεων
Νέα ανακοίνωση παράτασης αδειών, Ε.Β.Ν.Δ. και βεβαιώσεων PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 07 Μάιος 2020 08:50

 

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ, Ε.Β.Ν.Δ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ


Κατόπιν δημοσίευσης της αριθμ. 14119/24-4-2020 Υπουργικής Απόφασης στο (ΦΕΚ.τ.Β.'/1654/4-5-2020) που εκδόθηκε σχετικά με την παράταση ισχύος όλων των τίτλων διαμονής που προβλέπονται από τον Ν.4251/2014 και το ΠΔ 106/07, δηλαδή των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης και των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής, σας γνωρίζουμε τα εξής:


I. Όλες οι παραπάνω άδειες διαμονής οι οποίες έληξαν από την 1/12/2019 μέχρι και την 11/03/2020 και μπορούσαν να ανανεωθούν όπως η ανωτέρω νομοθεσία προβλέπει, καθώς και όσες λήγουν από 12/03/2020 έως και 30/06/2020 ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΘΟΥΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 31/12/2020, χωρίς να απαιτείται έκδοση άλλης σχετικής απόφασης.


II. Οι βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν.4251/2014 και οι ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής του άρθρου 25 του νόμου 4251/2014 οι οποίες έληξαν μέχρι και την 11/03/2020, και μπορούσαν να ανανεωθούν σύμφωνα με την νομοθεσία, και όσες λήγουν από 12/03/2020 έως και 30/06/2020, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΘΟΥΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2020 χωρίς να απαιτείται έκδοση άλλης σχετικής απόφασης.


III. Το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξης των τίτλων έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης για την ανανέωση τους τούτοι θεωρούνται ως αυτοδικαίως παραταθέντες.


IV. Τα προγραμματισμένα ραντεβού για λήψη βιομετρικών αναστέλλονται, θα προγραμματισθούν εκ νέου με μέριμνα της Διεύθυνσης.


V. Τα προγραμματισμένα ραντεβού για Επενδυτές Ακινήτων αναστέλλονται, θα προγραμματισθούν εκ νέου με μέριμνα των ενδιαφερομένων μετά την επαναλειτουργία της υπηρεσίας.


VI. Τα προγραμματισμένα ραντεβού για Εξαιρετικούς λόγους αναστέλλονται, θα προγραμματισθούν εκ νέου με μέριμνα της Διεύθυνσης.


VII. Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την υπηρεσία, καθώς και οι αλλαγές διευθύνσεων κατοικίας μπορούν να αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς.

       

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.