Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Μίσθωση ενός (1) Τροχοφόρου Φορτωτή για την συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου των περιοχών αρμοδιότητας του Δασαρχείου Καβάλας. Προϋπολογισμός: 13.094,40 ευρώ με Φ.Π.Α.
Μίσθωση ενός (1) Τροχοφόρου Φορτωτή για την συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου των περιοχών αρμοδιότητας του Δασαρχείου Καβάλας. Προϋπολογισμός: 13.094,40 ευρώ με Φ.Π.Α. PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 08 Μάιος 2020 15:10

Το Δασαρχείο Καβάλας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου περιοχών αρμοδιότητας Δασαρχείου Καβάλας για το έτος 2019 - Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) Τροχοφόρου Φορτωτή με ιπποδύναμη 120 ΗΡ και άνω» (CPV: 43210000-8) με Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβαση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής: Αρχική τιμή (48,00 € / ανά ώρα εργασίας), σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη και την σχετική μελέτη του Δασαρχείου Καβάλας που εγκρίθηκαν με τις 6073/6-5-2020 (ΑΔΑ: Ω83ΤΟΡ1Υ-8ΧΚ) και 3846/9-12-2019 (ΑΔΑ: 6Ω8ΗΟΡ1Υ-ΖΩΩ) αντίστοιχα αποφάσεις της Δ/νσης Δασών Ν. Καβάλας για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 13.094,40 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.