Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Ανακοινώσεις Ανακοίνωση για παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και βεβαιώσεων υπηκόων τρίτων χωρών
Ανακοίνωση για παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και βεβαιώσεων υπηκόων τρίτων χωρών PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 02 Απρίλιος 2020 14:33

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Κατόπιν δημοσίευσης της αριθμ. 12889/23-3-2020 Υπουργικής Απόφασης στο (ΦΕΚ.τ.Β.'/1086/30-03-2020) που εκδόθηκε σχετικά με την παράταση ισχύος όλων των τίτλων διαμονής που προβλέπονται από τον Ν.4251/2014 και το ΠΔ 106/07, δηλαδή των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης και των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής, σας γνωρίζουμε τα εξής:

I. Όλες οι παραπάνω άδειες οι οποίες έληξαν από την 11/02/2020 μέχρι και την 11/03/2020 και μπορούσαν να ανανεωθούν όπως η ανωτέρω νομοθεσία προβλέπει, καθώς και όσες λήγουν από 12/03/2020 έως και 12/05/2020 ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΘΟΥΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥΣ, χωρίς να απαιτείται έκδοση άλλης σχετικής απόφασης.

II. Οι βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης και οι ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής οι οποίες έληξαν πριν την 12/03/2020, και μπορούσαν να ανανεωθούν σύμφωνα με την νομοθεσία, και όσες λήγουν από 13/03/2020 έως και 12/05/2020, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΘΟΥΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥΣ, χωρίς να απαιτείται έκδοση άλλης σχετικής απόφασης.

III. Το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξης των τίτλων έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης για την ανανέωση τους τούτοι θεωρούνται ως αυτοδικαίως παραταθέντες.

IV. Πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι κατέχουν θεώρηση εισόδου και υποχρεούνται λόγω της θεώρησης εισόδου τους να καταθέσουν αίτηση για αρχική χορήγηση άδειας ή δελτίου διαμονής, έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση έως το αργότερο τη 10/05/2020

V. Τα προγραμματισμένα ραντεβού για λήψη βιομετρικών αναστέλλονται, θα προγραμματισθούν εκ νέου με μέριμνα της Διεύθυνσης .

VI. Τα προγραμματισμένα ραντεβού για Επενδυτές Ακινήτων και για Εξαιρετικούς λόγους αναστέλλονται, θα προγραμματισθούν εκ νέου με μέριμνα των ενδιαφερομένων μετά την επαναλειτουργία της υπηρεσίας

VII. Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την υπηρεσία μπορούν να αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ     

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΟΥΔΗΣ         

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.