Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Μίσθωση ενός (1) Τροχοφόρου Φορτωτή για την συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου των περιοχών αρμοδιότητας του Δασαρχείου Καβάλας. Προϋπολογισμός: 13.094,40 ευρώ με Φ.Π.Α.
Μίσθωση ενός (1) Τροχοφόρου Φορτωτή για την συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου των περιοχών αρμοδιότητας του Δασαρχείου Καβάλας. Προϋπολογισμός: 13.094,40 ευρώ με Φ.Π.Α. PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 09 Δεκέμβριος 2019 14:32

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου περιοχών αρμοδιότητας Δασαρχείου Καβάλας για το έτος 2019 - Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) Τροχοφόρου Φορτωτή από 140 ΗΡ και άνω» (CPV: 43210000-8) με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβαση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής:

Αρχική τιμή (48,00 € / ανά ώρα εργασίας), σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη και την σχετική μελέτη του Δασαρχείου Καβάλας που εγκρίθηκαν με την 23846/9-12-2019 απόφαση Δ/νσης Δασών Ν. Καβάλας (ΑΔΑ:6Ω8ΗΟΡ1Υ-ΖΩΩ), για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 13.094,40 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Καβάλας την 19–12–2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).

Με την παρούσα μελέτη θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες: Ισοπέδωση και μόρφωση καταστρώματος, βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών δασικής οδού άνευ καταστρώματος και Άρση καταπτώσεων σε κάθε είδους έδαφος
 
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.