Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Προμήθεια εξοπλισμού για την σύνταξη διαχειριστικών μελετών
Προμήθεια εξοπλισμού για την σύνταξη διαχειριστικών μελετών PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 04 Νοέμβριος 2019 10:50
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δασαρχείου Έδεσσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την Προμήθεια εξοπλισμού για την σύνταξη διαχειριστικών μελετών περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Έδεσσας (38112100-Συστήματα παγκόσμιας πλοήγησης και παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης (GPS ή ισοδύναμα), 38330000-Όργανα χειρός για τη μέτρηση του μήκους, 30236200-4 Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 20209/31-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΟΦΣΟΡ1Υ-Φ14) απόφαση Δ/νσης Δασών Ν. Πέλλας, για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) ανάλογα με την έκπτωση που θα επιτευχθεί και εφόσον υπάρχει πίστωση.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Έδεσσας την 19–11–2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών)
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Χασλίδη Παύλο τηλ.: 23810 28342, στα γραφεία του Δασαρχείου Έδεσσας, Διοικητήριο 5ος όροφος, Τ.Κ 58200, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.