Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Προκήρυξη Δημοσίου Ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, προμήθειας ανταλλακτικών-αναλωσίμων-παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. Π.Ε. Θεσσαλονίκης έτους 2020
Προκήρυξη Δημοσίου Ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, προμήθειας ανταλλακτικών-αναλωσίμων-παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. Π.Ε. Θεσσαλονίκης έτους 2020 PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2019 12:54

Αποφασίζουμε την προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών-αναλωσίμων (CPV 30125000-1) καθώς και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων (CPV 50313100-3) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης για το έτος 2020.
Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στις δεκαέξι χιλιάδες εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και τρία Λεπτά (16.129,03 €) χωρίς Φ.Π.Α. ή είκοσι χιλιάδες Ευρώ (20.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., αναλυτικότερα 4.000,00€ για υπηρεσίες επισκευής (Α.Λ.Ε. 2420389001) και 16.000,00€ για ανταλλακτικά (Α.Λ.Ε. 2410207001). Ειδικότερα, τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ (4200,00€) για εργασίες επισκευών (ΑΛΕ 2420389001) και δεκαπέντε χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (15800,00€) για ανταλλακτικά (ΑΛΕ 2410207001).

Λήψη Πληροφοριών: Tμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων της Δ/νσης Οικονομικού Α.Δ.Μ.Θ.
 
Η αποσφράγιση των προσφορών και η διεξαγωγή του διαγωνισμού θα γίνει την Τρίτη 19/11/2019,ώρα 10.30 π.μ. δημόσια, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα λοιπά εφαρμοζόμενων των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.