Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Επείγουσες Εργασίες Συντήρησης δασικού Οδικού Δικτύου και Έργων Προστασίας Δασών με την Μίσθωση ενός (1) Προωθητή γαιών D5 CATERPILLAR ή ανάλογου τύπου για την συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου του Δασαρχείου Νιγρίτας έτους 2019
Επείγουσες Εργασίες Συντήρησης δασικού Οδικού Δικτύου και Έργων Προστασίας Δασών με την Μίσθωση ενός (1) Προωθητή γαιών D5 CATERPILLAR ή ανάλογου τύπου για την συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου του Δασαρχείου Νιγρίτας έτους 2019 PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 29 Ιούλιος 2019 14:45
Το Δασαρχείο Νιγρίτας Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: "Επείγουσες Εργασίες Συντήρησης δασικού Οδικού Δικτύου και Έργων Προστασίας Δασών (Κωδικός έργου 2014ΕΠ50800003) με την Μίσθωση ενός (1) Προωθητή γαιών D5 CATERPILLAR ή ανάλογου τύπου για την συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου του Δασαρχείου Νιγρίτας έτους 2019" με την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη χρήση ενός Προωθητή γαιών D5 CATERPILLAR ή αναλόγου τύπου με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής Αρχική τιμή (50,00 € / ανά ώρα εργασίας)
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Νιγρίτας την 20 – 08 – 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
Πληροφορίες στα τηλέφωνο 2322022445/22450, TELEFAX επικοινωνίας 2322024776, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Σαμαράς Χρήστος Δασολόγος.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.