Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί «Βελτίωση τμήματος δασικής οδού «Παλαιοχωρίου» (Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 2+500)»
«Βελτίωση τμήματος δασικής οδού «Παλαιοχωρίου» (Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 2+500)» PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 28 Ιούνιος 2019 11:55

Το Δασαρχείο Ξάνθης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή),  μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών  Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΥ «ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ» (Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 2+500)», προϋπολογισμού 283.000,00EΥΡΩ (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.24%)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού στην διαδικτυακή πύλη “Προμηθεύς” (www.promitheus.gov.gr) στο πεδίο “Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων” (Α/Α Συστήματος: 83409)
Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής  των προσφορών ορίζεται η 18-07- 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2541026500, 2313309009 & 2313309010, FAX επικοινωνίας 2313 3099915 αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. ΚΑΨΑΛΗ Σταυρούλα & κ. ΒΑΛΙΚΑΚΗ Μαρία.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.