Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Επείγουσες Εργασίες Συντήρησης δασικού Οδικού Δικτύου και Έργων Προστασίας Δασών με την Μίσθωση ενός (1) Προωθητήρα D5 CATERPILLAR ή ανάλογου τύπου για την συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου του Δασαρχείου Νιγρίτας έτους 2019
Επείγουσες Εργασίες Συντήρησης δασικού Οδικού Δικτύου και Έργων Προστασίας Δασών με την Μίσθωση ενός (1) Προωθητήρα D5 CATERPILLAR ή ανάλογου τύπου για την συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου του Δασαρχείου Νιγρίτας έτους 2019 PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 04 Ιούνιος 2019 15:00
Το  Δασαρχείο  Νιγρίτας  Προκηρύσσει Συνοπτικό  διαγωνισμό  σύμφωνα  με  το  άρθρο  117  του  Ν. 4412/2016,  για  την  ανάδειξη  αναδόχου,  για  την  εκτέλεση της  υπηρεσίας:  «Επείγουσες  Εργασίες Συντήρησης  δασικού  Οδικού  Δικτύου  και  Έργων  Προστασίας  Δασών  (Κωδικός  έργου 2014ΕΠ50800003)  με  την  Μίσθωση  ενός  (1)  Προωθητήρα  D5  CATERPILLAR  ή  ανάλογου  τύπου  για την συντήρηση του  δασικού οδικού δικτύου του Δασαρχείου Νιγρίτας  έτους  2019» με την εκτέλεση χωματουργικών  εργασιών  με  τη   χρήση ενός  Προωθητήρα  D5  CATERPILLAR  ή  αναλόγου  τύπου με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Νιγρίτας την 18 – 06– 2019,  ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
Πληροφορίες  στα  τηλέφωνο  2322022445/22450,  TELEFAX  επικοινωνίας  2322024776, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Σαμαράς Χρήστος Δασολόγος.
 
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.