Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 17 Μάιος 2011 12:55

 

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
000000104 Συντονιστής
000001104


Γραφείο Συντονιστή
000010104

Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ
000020104

Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης
000030104

Αυτοτελές Τμήμα Εσωτ. Έλεγχου
001000104
Διεύθυνση
Πολιτικής Προστασίας


001010104

Τμήμα Σχεδιασμού και Πρόληψης
001020104

Τμήμα Αντιμετώπισης
& Αποκατάστασης

100000104 Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
101000104
Διεύθυνση
Διοίκησης


101010104

Τμήμα Προσωπικού
101020104

Τμήμα Τοπ. Αυτοδιοίκησης &
νομικών προσώπων Θεσσαλονίκης

101030210

Τμήμα Τοπ. Αυτοδιοίκησης &
νομικών προσώπων Κομοτηνής

101040104

Τμήμα Διαφάνειας
101050104

Τμήμα Γραμματείας &
Πληροφόρησης Πολιτών

101060201

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού
Νομού Δράμας

101070201

Τμήμα Γραμ. Υποστήριξης &
Παροχής Πληροφοριών Ν. Δράμας

101080202

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού
Νομού Έβρου

101090202

Τμήμα Γραμ. Υποστήριξης &
Παροχής Πληροφοριών Ν. Έβρου

101100103

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού
Νομού Ημαθίας

101110103

Τμήμα Γραμ. Υποστήριξης &
Παροχής Πληροφοριών Ν. Ημαθίας

101120205

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού
Νομού Καβάλας

101130205

Τμήμα Γραμ. Υποστήριξης &
Παροχής Πληροφοριών Ν. Καβάλας

101140106

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού
Νομού Κιλκίς

101150106

Τμήμα Γραμ. Υποστήριξης &
Παροχής Πληροφοριών Ν. Κιλκίς

101160207

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού
Νομού Ξάνθης

101170207

Τμήμα Γραμ. Υποστήριξης &
Παροχής Πληροφοριών Ν. Ξάνθης

101180108

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού
Νομού Πέλλας

101190108

Τμήμα Γραμ. Υποστήριξης &
Παροχής Πληροφοριών Ν. Πέλλας

101200109

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού
Νομού Πιερίας

101210109

Τμήμα Γραμ. Υποστήριξης &
Παροχής Πληροφοριών Ν. Πιερίας

101220210

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού
Νομού Ροδόπης

101230210

Τμήμα Γραμ. Υποστήριξης &
Παροχής Πληροφοριών Ν. Ροδόπης

101240111

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού
Νομού Σερρών

101250111

Τμήμα Γραμ. Υποστήριξης &
Παροχής Πληροφοριών Ν. Σερρών

101260112

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού
Νομού Χαλκιδικής

101270112

Τμήμα Γραμ. Υποστήριξης &
Παροχής Πληροφοριών Ν. Χαλκιδικής

101270112

Τμήμα Γραμ. Υποστήριξης &
Παροχής Πληροφοριών Ν. Χαλκιδικής

101280104

Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας
101290210

Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Πρόνοιας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
102000104
Διεύθυνση
Οικονομικού


102020104

Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών
102030104

Τμήμα Προμηθειών &
Διαχείρισης Υλικού

102040104

Τμήμα Κρατικών Οχημάτων
102050104

Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας
102060104

Τμήμα Συνοριακών Σταθμών
103000104
Διεύθυνση
Κοινωφελών Περιουσιών


103010104

Τμήμα Εποπτείας
103020104

Τμήμα Εκκαθάρισης
103030104

Τμήμα Σχολάζουν Κληρονομιών
103040104

Τμήμα Μητρώου και
Γραμματειακής Υποστήριξης

103001210

 

Γραφείο Κοινωφελών Περιουσιών Κομοτηνής

104000104
Διεύθυνση Πληροφορικής
και Επικοινωνιών


104010104

Τμήμα Σχεδιασμού & Υποστήριξης Συστημάτων της Αποκ. Διοίκησης
104020104

Τμήμα Υποστήριξης
Περιφερειακών Συστημάτων

104030104

Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών για τον Πολίτη

104040201

Τμήμα Πληροφορικής
Νομού Δράμας

104050202

Τμήμα Πληροφορικής
Νομού Έβρου

104060103

Τμήμα Πληροφορικής
Νομού Ημαθίας

104070205

Τμήμα Πληροφορικής
Νομού Καβάλας

104080106

Τμήμα Πληροφορικής
Νομού Κιλκίς

104090207

Τμήμα Πληροφορικής
Νομού Ξάνθης

104100108

Τμήμα Πληροφορικής
Νομού Πέλλας

104110109

Τμήμα Πληροφορικής
Νομού Πιερίας

104120210

Τμήμα Πληροφορικής
Νομού Ροδόπης

104130111

Τμήμα Πληροφορικής
Νομού Σερρών

104140112

Τμήμα Πληροφορικής
Νομού Χαλκιδικής

108000104
Διεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Θεσ/κης

108010104

Τμήμα Αδειών Διαμονής Α
108020104

Τμήμα Αδειών Διαμονής Β΄
108030104

Τμήμα Ελέγχου
108040104

Τμήμα Γραμματείας
109000104
Διεύθυνση Αλλοδαπών &
Μετανάστευσης
Κεντρ. Μακεδονίας


109010104

Τμήμα Ελέγχου
109020104

Τμήμα Γραμματείας
109030103

Τμήμα Αδειών Διαμονής
Νομού Ημαθίας

109031103


Γραφείο Γραμματείας Ν. Ημαθίας
109040106

Τμήμα Αδειών Διαμονής
Νομού Κιλκίς

109041106


Γραφείο Γραμματείας Ν. Κιλκίς
109050108

Τμήμα Αδειών Διαμονής
Νομού Πέλλας

109051108


Γραφείο Γραμματείας Ν. Πέλλας
109060109

Τμήμα Αδειών Διαμονής
Νομού Πιερίας

109061109


Γραφείο Γραμματείας Ν. Πιερίας
109070111

Τμήμα Αδειών Διαμονής
Νομού Σερρών

109071111


Γραφείο Γραμματείας Ν. Σερρών
109080112

Τμήμα Αδειών Διαμονής
Νομού Χαλκιδικής

109081112


Γραφείο Γραμματείας Ν. Χαλκιδικής
110000210
Διεύθυνση Αλλοδαπών &
Μετανάστευσης
Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης


110010210

Τμήμα Αδειών Διαμονής
Νομού Ροδόπης

110020210

Τμήμα Έλεγχου
110030210

Τμήμα Γραμματείας
110040201

Τμήμα Αδειών Διαμονής
Νομού Δράμας

110041201


Γραφείο Γραμματείας Ν. Δράμας
110050202

Τμήμα Αδειών Διαμονής
Νομού Έβρου

110051202


Γραφείο Γραμματείας Ν. Έβρου
110060205

Τμήμα Αδειών Διαμονής
Νομού Καβάλας

110061205


Γραφείο Γραμματείας Ν. Καβάλας
110070207

Τμήμα Αδειών Διαμονής
Νομού Ξάνθης

110071207


Γραφείο Γραμματείας Ν. Ξάνθης
200000104

Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

201000104
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
& Χωρικού Σχεδιασμού
Κεντρ. Μακεδονίας


201010104

Τμήμα Περιβαλλοντικού και
Χωρικού Σχεδιασμού

201020104

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού
και Εφαρμογών

201021104


Γραφείο Γραμματείας
202000210
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
& Χωρικού Σχεδιασμού
Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης


202010210

Τμήμα Περιβαλλοντικού και
Χωρικού Σχεδιασμού

202020210

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού
και Εφαρμογών

202021210


Γραφείο Γραμματείας
203000104
Διεύθυνση Υδάτων
Κεντρικής Μακεδονίας


203010104

Τμήμα Παρακολούθησης και
Προστασίας των Υδατικών Πόρων

203020104

Τμήμα Ανάπτυξης και
Διμερών Σχέσεων

203030104

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
και Επικοινωνίας

204000205
Διεύθυνση Υδάτων
Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης


204010205

Τμήμα Παρακολούθησης και
Προστασίας των Υδατικών Πόρων

204020205

Τμήμα Ανάπτυξης
Διμερών Σχέσεων

204030205

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
και Επικοινωνίας

204040202

Τμήμα Υδάτων Έβρου
(Αλεξανδρούπολη)

205000104
Διεύθυνση
Τεχνικού Ελέγχου


205010104

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
Κεντρικής Μακεδονίας

205020104

Τμήμα Φυσικών Πόρων
Κεντρικής Μακεδονίας

205030205

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης &
Φυσικών Πόρων Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης (Καβάλα)

205040104

Τμήμα Ελέγχου Υλικών &
Ποιότητας Δημοσίων Έργων
Κεντρικής Μακεδονίας

205041111


Γρ. Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Σερρών
205050210

Τμήμα Ελέγχου Υλικών και
Ποιότητας Δημοσίων Έργων
Ανατ. Μακεδονίας–Θράκης
(Κομοτηνή)

205051205


Γρ. Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Καβάλας
300000104 Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων
301000104
Διεύθυνση Συντονισμού
& Επιθεώρησης Δασών


301010104

Τμήμα Επιθεώρησης
301020104

Τμήμα Σχεδιασμού
Δασικής Ανάπτυξης

301030104

Τμήμα Προστασίας Δασών
& Δασικών Εκτάσεων

301031104


Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων
301040104

Τμήμα Δασικό
301041104


Γραφείο Διοικητικό – Λογιστικό
301050104

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
302000104
Διεύθυνση Αναδασώσεων
Κεντρικής Μακεδονίας


302010104

Τμήμα Προγραμματισμού
και Μελετών

302020104

Τμήμα Εκτέλεσης Έργων
302030104

Τμήμα Δασικών Φυτωρίων
και Σποροσυλλογής

302040104

Τμήμα Διοικητικό – Λογιστικό
303000210
Διεύθυνση Αναδασώσεων
Ανατ. Μακεδονίας–Θράκης


303010210

Τμήμα Προγραμματισμού
και Μελετών

303020210

Τμήμα Εκτέλεσης Έργων
303030210

Τμήμα Δασικών Φυτωρίων
και Σποροσυλλογής

303040210

Τμήμα Διοικητικό – Λογιστικό
304000210
Διεύθυνση Δασών
Ν. Ροδόπης


304010210

Τμήμα Προγραμματισμού
και Μελετών

304020210

Τμήμα Διοίκησης και
Διαχείρισης Δασών

304021210


Γραφείο Προστασίας Δασών
& Δημοσίου Κατηγόρου
304022210


Γραφείο Ανάπτυξης Θήρας,
Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής
304030210

Τμήμα Εκτέλεσης
Δασοτεχνικών Έργων

304040210

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
304050210

Τμήμα Διοικητικό – Λογιστικό
305000109
Διεύθυνση Δασών
Ν. Πιερίας


305010109

Τμήμα Προγραμματισμού
και Μελετών

305020109

Τμήμα Διοίκησης και
Διαχείρισης Δασών

305021109


Γραφείο Προστασίας Δασών
& Δημοσίου Κατηγόρου
305022109


Γραφείο Ανάπτυξης Θήρας,
Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής
305030109

Τμήμα Εκτέλεσης
Δασοτεχνικών Έργων

305040109

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
305050109

Τμήμα Διοικητικό – Λογιστικό
305060109

Τμήμα Δασικών Βιομηχανιών
(μόνο Πιερία)

306000201
Διεύθυνση Δασών Ν. Δράμας

306010201

Τμήμα Προγραμματισμού
και Μελετών

306020201

Τμήμα Προστασίας και
Διαχείρισης Δασών

306021201


Γραφείο Διοικητικό – Λογιστικό
306030201

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
307000201
Δασαρχείο Δράμας

308000201
Δασαρχείο Νευροκοπίου

309000202
Διεύθυνση Δασών Ν. Έβρου

309010202

Τμήμα Προγραμματισμού
και Μελετών

309020202

Τμήμα Προστασίας και
Διαχείρισης Δασών

309021202


Γραφείο Διοικητικό – Λογιστικό
309030202

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
310000202
Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης

311000202
Δασαρχείο Διδυμοτείχου

311001202


Δασονομείο Ορεστιάδος
312000202
Δασαρχείο Σουφλίου

313000205
Διεύθυνση Δασών Ν. Καβάλας

313010205

Τμήμα Προγραμματισμού
και Μελετών

313020205

Τμήμα Προστασίας και
Διαχείρισης Δασών

313021205


Γραφείο Διοικητικό – Λογιστικό
313030205

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
314000205
Δασαρχείο Θάσου

315000205
Δασαρχείο Καβάλας

316000111
Διεύθυνση Δασών Ν. Σερρών

316010111

Τμήμα Προγραμματισμού
και Μελετών

316020111

Τμήμα Προστασίας και
Διαχείρισης Δασών

316021111


Γραφείο Διοικητικό – Λογιστικό
316030111

Τμήμα Δασικών
Χαρτογραφήσεων

317000111
Δασαρχείο Νιγρίτας

318000111
Δασαρχείο Σερρών

319000111
Δασαρχείο Σιδηροκάστρου

320000104
Διεύθυνση Δασών Ν. Θεσ/νίκης

320010104

Τμήμα Προγραμματισμού
και Μελετών

320020104

Τμήμα Προστασίας και
Διαχείρισης Δασών

320021104


Γραφείο Διοικητικό – Λογιστικό
320030104

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
321000104
Δασαρχείο Θεσσαλονίκης

322000104
Δασαρχείο Λαγκαδά

323000104
Δασαρχείο Σταυρού

324000207
Διεύθυνση Δασών Ν. Ξάνθης

324010207

Τμήμα Προγραμματισμού
και Μελετών

324020207

Τμήμα Προστασίας και
Διαχείρισης Δασών

324021207


Γραφείο Διοικητικό – Λογιστικό
324030207

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
325000207
Δασαρχείο Ξάνθης

325001207


Δασονομείο Εχινού
325002207


Δασονομείο Κουτσόν
326000207
Δασαρχείο Σταυρούπολης

327000112
Διεύθυνση Δασών Ν. Χαλκιδικής

327010112

Τμήμα Προγραμματισμού
και Μελετών

327020112

Τμήμα Προστασίας και
Διαχείρισης Δασών

327021112


Γραφείο Διοικητικό – Λογιστικό
327030112

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
328000112
Δασαρχείο Αρναίας

329000112
Δασαρχείο Κασσάνδρας

330000112
Δασαρχείο Πολυγύρου

331000106
Διεύθυνση Δασών Ν. Κιλκίς

331010106

Τμήμα Προγραμματισμού
και Μελετών

331020106

Τμήμα Προστασίας και
Διαχείρισης Δασών

331021106


Γραφείο Διοικητικό – Λογιστικό
331030106

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
332000106
Δασαρχείο Γουμένισσας

333000106
Δασαρχείο Κιλκίς

334000103
Διεύθυνση Δασών Ν. Ημαθίας

334010103

Τμήμα Προγραμματισμού
και Μελετών

334020103

Τμήμα Προστασίας και
Διαχείρισης Δασών

334021103


Γραφείο Διοικητικό – Λογιστικό
334030103

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
335000103
Δασαρχείο Βέροιας

336000103
Δασαρχείο Νάουσας

337000108
Διεύθυνση Δασών Ν. Πέλλας

337010108

Τμήμα Προγραμματισμού
και Μελετών

337020108

Τμήμα Προστασίας και
Διαχείρισης Δασών

337021108


Γραφείο Διοικητικό – Λογιστικό
337030108

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
338000108
Δασαρχείο Έδεσσας


339000108
Δασαρχείο Αριδαίας

340000104
Διεύθυνση Αγρ. Υποθέσεων
Κεντρικής Μακεδονίας


340010104

Τμήμα Αναδασμού
και εποικισμού

340020104

Τμήμα Γεωργ. Εκμεταλλεύσεων
και Αλιείας

341000210
Διεύθυνση Αγρ. Υποθέσεων
Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης


341010210

Τμήμα Αναδασμού
και εποικισμού

341020210

Τμήμα Γεωργ. Εκμεταλλεύσεων
και Αλιείας

Σημ.: ΜΟΡΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ: ΓΔΔΤΤΓΠΝΝ όπου:

Γ -->Μονοψήφιος Κωδικός Γενικής Διεύθυνσης,

ΔΔ --> Διψήφιος Κωδικός Διεύθυνσης Οργανικής Μονάδας,

ΤΤ --> Διψήφιος Κωδικός Τμήματος Οργανικής Μονάδας,

Γ --> Μονοψήφιος Κωδικός Γραφείου Οργανικής Μονάδας

Π --> Μονοψήφιος Κωδικός πρώην Περιφέρειας και

ΝΝ --> Διψήφιος Κωδικός Νομού όπου εδρεύει η Οργανική Μονάδα

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.