Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια γραφικής ύλης, μελανωτήρων (τόνερ) εκτυπωτικών μηχανημάτων και εκτυπωτικού χαρτιού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. έτους 2019
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια γραφικής ύλης, μελανωτήρων (τόνερ) εκτυπωτικών μηχανημάτων και εκτυπωτικού χαρτιού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. έτους 2019 PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 05 Δεκέμβριος 2018 10:50

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή (άνω των ορίων) μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια γραφικής ύλης (CPV: 30192700-8), μελανωτήρων (τόνερ) εκτυπωτικών μηχανημάτων (CPV: 30192112-9) και εκτυπωτικού χαρτιού (CPV: 30197630-1) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. (NUTS:EL51-EL52) έτους 2019, (Τεύχος Διακήρυξης αρ. 7/2018), συνολικής εκτιμώμενης αξίας διακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων εβδομήντα εννέα Ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (227.079,95 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (183.128,99 €) χωρίς ΦΠΑ.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.