Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών αρμοδιότητας ΠΚΜ"
Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών αρμοδιότητας ΠΚΜ" PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 25 Οκτώβριος 2018 11:40

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εφαρμογή των προγραμμάτων  μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών αρμοδιότητας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (CPV:90713000-8/MIS 5029561/ ΑΔΑΜ:18PROC003807798)/ ΕΣΗΔΗΣ:65417), που αποτελεί Υποέργο (1) της Πράξης «Τεχνική υποστήριξη στη Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο προϋπολογισμός του Υποέργου (1) είναι 265.360,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 14/11/2018 και ώρα 15:00 μ.μ

Τα κείμενα του διαγωνισμού διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας ΑΔΜΘ στην επιλογή «ΕΣΠΑ 2014-2020».

Σχετικές πληροφορίες δίδονται από την Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 32, Θεσσαλονίκη, στο τηλέφωνο 2313309482 & 2313309483.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.