Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Συνοπτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση μηχανημάτων για τις εργασίες συντήρησης βατότητας δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου Κασσάνδρας 2018
Συνοπτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση μηχανημάτων για τις εργασίες συντήρησης βατότητας δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου Κασσάνδρας 2018 PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 12 Οκτώβριος 2018 14:20
Το Δασαρχείο Κασσάνδρας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση βατότητας δασικού οδικού δικτύου του Δασαρχείου Κασσάνδρας έτους 2018» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 15.000,00 Ευρώ.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (άρθρο 86 του Ν. 4412/2016), σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 15180/5-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΑΞΟΡ1Υ-Α31) απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Χαλκιδικής και την σχετική μελέτη του Δασαρχείου Κασσάνδρας που εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 6287/17-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΒΕΣΟΡ1Υ-ΧΜ0) απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Χαλκιδικής.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Κασσάνδρας την 23η Όκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών)
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την ΣΑΕ 584 (Εργο: 2014ΣΕ58400003) ποσού 15.000,00 ευρώ του Π.Δ.Ε. του οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 11858/09-08-2018 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν. Χαλκιδικής.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τους κα Μπαχαντουριάν Μαργαρίτα και κ. Άγγελο Κοσμαδέλη, τηλ.: 2313 309 978, 2374 0 20797, 231 3 30981 και 2374 0 22218 στα γραφεία του Δασαρχείου Κασσάνδρας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.