Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Περίληψη διακήρυξης "Βοηθητική εργασία λήψης δοκιμαστικών επιφανειών για τον υπολογισμό ογκομετρικών & προσαυξητικών στοιχείων για τις μελέτες των Δασικών συμπλεγμάτων Δ. Νέστου και Μενοικίου Όρους
Περίληψη διακήρυξης "Βοηθητική εργασία λήψης δοκιμαστικών επιφανειών για τον υπολογισμό ογκομετρικών & προσαυξητικών στοιχείων για τις μελέτες των Δασικών συμπλεγμάτων Δ. Νέστου και Μενοικίου Όρους PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 10 Οκτώβριος 2018 13:00

Το Δασαρχείο Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Βοηθητική εργασία λήψης δοκιμαστικών επιφανειών για τον υπολογισμό ογκομετρικών & προσαυξητικών στοιχείων για τις μελέτες Προστασίας και Διαχείρισης των Δημόσιων Δασικών Συμπλεγμάτων Δυτικού Νέστου & Μενοικίου Όρους, για τις διαχειριστικές περιόδους 2017-2026 και 2020-2029» αντίστοιχα του Υποέργου «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος σε συμπλέγματα του Δασαρχείου Δράμας με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών έτους 2018» της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΔΜ-Θ ΜΕ Κ.Α.Ε. 2016ΜΠ03100002 ΤΗΣ ΣΑΜΠ 031» με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την 14801/3-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΚΚ2ΟΡ1Υ-Ω68) απόφαση Δ/νσης Δασών Ν. Δράμας και την σχετική μελέτη του Δασαρχείου Δράμας που εγκρίθηκε με την αρ. 12414/28-8-2018 ΑΔΑ: ΨΕΡ6ΟΡ1Υ-ΔΑΙ Απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Δράμας, για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσού των 29.984,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί  από πιστώσεις της  αριθ. Πρωτ. 100593/1515/20-7-2018 (ΑΔΑ: 6ΦΑΥ7ΛΒ-Β8Ο απόφαση Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης «Απόφαση ορισμού υποέργων της μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΔΜ-Θ ΜΕ Κ.Α.Ε. 2016ΜΠ03100002 ΤΗΣ ΣΑΜΠ 031» και έγκριση διάθεσης προκαταβολής.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.