Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Εκτέλεση φυτωριακών εργασιών στο Δασικό Φυτώριο Χρυσούπολης για το έτος 2018
Εκτέλεση φυτωριακών εργασιών στο Δασικό Φυτώριο Χρυσούπολης για το έτος 2018 PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 09 Οκτώβριος 2018 12:30
Το Δασαρχείο Καβάλας, προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και με Κριτήριο για ανάθεση της σύμβασης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, το σύστημα μειοδοσία ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας σε έντυπο της Υπηρεσίας , για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Εκτέλεση Φυτωριακών Εργασιών στο Δασικό Φυτώριο Χρυσούπολης για το έτος 2018» (CPV:77231800-6) με προϋπολογισμό 9.999,36 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) που αναλύεται: Δαπάνη εργασιών 8.064,00 €, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) 1.935,36 €.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 25-10-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στα γραφεία του Δασαρχείου Καβάλας, οδός Τέρμα Αργυροκάστρου, Τ.Κ. 65403, Καβάλα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.