Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διάφορα Interreg Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection (Ακρωνύμιο: Flood Protection)
Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection (Ακρωνύμιο: Flood Protection) PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 07 Σεπτέμβριος 2018 13:34

 

 

 

Έργο: «Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection»

(Acronym: FLOOD PROTECTION)

 

Πρόγραμμα:  “INTERREG V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020"

 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης υλοποιεί τις παρακάτω πράξεις με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

1.    «Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης και ενημέρωση του κοινού», πράξη η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με την αριθ. πρωτ. 2021/30.3.2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΔΠ77ΛΛ-0ΟΗ), όπως  τροποποιήθηκε με την αρ.πρωτ. 5776/21-11-2017 (ΑΔΑ:ΩΜΒΠ7ΛΛ-Ζ0Μ),  και με τελική χρηματοδότηση 290.103,63 € (με ΦΠΑ)

Ο τελικός δικαιούχος είναι η Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει :

Α.  «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Kεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2016».

     Προϋπολογισμός : 20.510,25 € (με ΦΠΑ)

     Το Υποέργο ολοκληρώθηκε και η τελική δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 8.736,05 ευρώ (με ΦΠΑ).

 

Β. «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Kεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2017-2023 & Μητρώα ταυτοτήτων νέων ακτών και επικαιροποίηση ταυτοτήτων υφιστάμενων ακτών».

     Προϋπολογισμός :148.140,00 € (με ΦΠΑ)

     Το Υποέργο υλοποιείται και η υπογεγραμμένη Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 114.068,84 € (με ΦΠΑ).

 

Γ. «Ενημέρωση κοινού (Πινακίδες)»

     Προϋπολογισμός : 131.415,20 € (με ΦΠΑ)

     Ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη.

 

1. ΨΔΠ77ΛΛ-0ΟΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 30.3.2016 (θα εμφανίζεται ενεργό εικονίδιο pdf συνημμένο αρχείο pdf 1).

2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Τ.Δ.Π. 30-3-2016 (θα εμφανίζεται ενεργό εικονίδιο pdf συνημμένο αρχείο pdf 2).

3. ΩΜΒΠ7ΛΛ-Ζ0Μ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 22.11.2017 (θα εμφανίζεται ενεργό εικονίδιο pdf συνημμένο αρχείο pdf 3).

4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Τ.Δ.Π. 22.11.2017 (θα εμφανίζεται ενεργό εικονίδιο pdf συνημμένο αρχείο pdf 4).

 

 

 

2.   «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Υδάτων Κεντρικής» με κωδικό MIS:50029561 η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με την αριθ. πρωτ. 4219/26-7-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:ΨΡΘΟ7ΛΛ-ΧΩΥ) και με χρηματοδότηση 337.865 € (με ΦΠΑ).

Ο τελικός δικαιούχος είναι η Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει :

Α. «Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και παροχής υπηρεσιών υποστήριξης στην εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων των σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών αρμοδιότητας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

 

Β. « Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού»

 

5. ΨΡΘΟ7ΛΛ-ΧΩΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 26.7.2018 (θα εμφανίζεται ενεργό εικονίδιο pdf συνημμένο αρχείο pdf 5).

 

 6. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Τ.Δ.Π. 26.7.2018 (θα εμφανίζεται ενεργό εικονίδιο pdf συνημμένο αρχείο pdf 6).

 

 

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.