Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διάφορα ΕΣΠΑ 2014-2020 Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας Α.Δ.Μ.-Θ.
Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας Α.Δ.Μ.-Θ. PDF Εκτύπωση E-mail

 

ESPA_2014-2020_b.jpg

 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης υλοποιεί τις παρακάτω πράξεις με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020.

1. «Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης και ενημέρωση του κοινού», πράξη η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με την αριθ. πρωτ. 2021/30.3.2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΔΠ77ΛΛ-0ΟΗ), όπως τροποποιήθηκε με την αρ.πρωτ. 5776/21-11-2017 (ΑΔΑ:ΩΜΒΠ7ΛΛ-Ζ0Μ), και με τελική χρηματοδότηση 290.103,63 € (με ΦΠΑ).

Ο τελικός δικαιούχος είναι η Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει παρακάτω Υποέργα :

ΥΠΟΕΡΓΟ 1. «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Kεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2016».

Προϋπολογισμός : 20.510,25 € (με ΦΠΑ)

Το Υποέργο ολοκληρώθηκε και η τελική δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 8.736,05 ευρώ (με ΦΠΑ).

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Kεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2017-2023 & Μητρώα ταυτοτήτων νέων ακτών και επικαιροποίηση ταυτοτήτων υφιστάμενων ακτών».

Προϋπολογισμός :148.140,00 € (με ΦΠΑ)

Το Υποέργο υλοποιείται και η υπογεγραμμένη Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 114.068,84 € (με ΦΠΑ).

ΥΠΟΕΡΓΟ 3. «Ενημέρωση κοινού (Πινακίδες)»

Προϋπολογισμός : 131.415,20 € (με ΦΠΑ)

Το Υποέργο υλοποιείται και η υπογεγραμμένη Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 93.600,16 € (με ΦΠΑ).


- ΨΔΠ77ΛΛ-0ΟΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 30.3.2016 pdf04

- ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Τ.Δ.Π. 30-3-2016 pdf04

- ΩΜΒΠ7ΛΛ-Ζ0Μ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 22.11.2017 pdf04

- ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Τ.Δ.Π. 22.11.2017 pdf04

 

2. «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας» με κωδικό MIS:50029561 η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με την αριθ. πρωτ. 4219/26-7-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:ΨΡΘΟ7ΛΛ-ΧΩΥ) και με χρηματοδότηση 337.865 € (με ΦΠΑ).

 

- ΨΡΘΟ7ΛΛ-ΧΩΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 26.7.2018 pdf04

- ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Τ.Δ.Π. 26.7.2018 pdf04

Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου Πράξης 11/6/2019 pdf04

693Ο7ΛΛ-ΟΦ9 Απόφαση έγκρισης τροποποίησης Πράξης pdf04

 

Ο τελικός δικαιούχος είναι η Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει τα παρακάτω Υποέργα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1. «Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και παροχής υπηρεσιών υποστήριξης στην εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων των σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών αρμοδιότητας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

Προϋπολογισμός : 265.360,00 € (με ΦΠΑ)

Ο διαγωνισμός χαρακτηρίστηκε άγονος λόγω μη υποβολής προσφορών και θα επαναληφθεί με νεώτερη απόφαση του Συντονιστή της ΑΔΜΘ.

             
             Επανάληψη της διενέργειας διαγωνισμού

              Προϋπολογισμός : 248.800,00 € (με ΦΠΑ)

              Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 07/01/2020

              - Τεύχος Διακήρυξης pdf04

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. « Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού»


 


 

 


Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 10 Δεκέμβριος 2019 12:45
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.