Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Περίληψη διακήρυξης για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση και αποκατάσταση βατότητας δασικών αντιπυρικών δρόμων και λωρίδων περιοχής Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης 2018 – Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) ισοπεδωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 150 ΗΡ και άνω»
Περίληψη διακήρυξης για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση και αποκατάσταση βατότητας δασικών αντιπυρικών δρόμων και λωρίδων περιοχής Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης 2018 – Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) ισοπεδωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 150 ΗΡ και άνω» PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 19 Ιούνιος 2018 09:10

Συνοπτικός διαγωνισμός σύμφωνα με το άρθρο 116, 117 και 177 του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση και αποκατάσταση βατότητας δασικών αντιπυρικών δρόμων και λωρίδων περιοχής Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης 2018 – Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) ισοπεδωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 150 ΗΡ και άνω» για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με αυτεπιστασία με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ.32995/07-06-2018 (ΑΔΑ:ΩΘΔΑΟΡ1Υ-Ξ4Λ) Απόφαση της Δ/νσης Δασών Θεσσαλονίκης και τη σχετική μελέτη του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης που εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ.πρωτ. 25063/07-05-2018 (ΑΔΑ:6ΗΝΟΟΡ1Υ-ΝΙΒ) που τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.πρωτ.30665/24-05-2018 (ΑΔΑ: Ψ4ΩΞΟΡ1Υ-9Ω7) Απόφαση του Αναπληρωτή Δ/ντη Δασών Θεσσαλονίκης, για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 25.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρου 116).

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου, έτους 2018, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.πρωτ. 169429/1647/24-4-2018 (ΑΔΑ:6ΙΙ74653Π8-ΥΔΕ) Έγκριση διάθεσης πίστωσης–χρηματοδότησης του ΥΠΕΝ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης την 3η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.