Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όροι ανάθεσης προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όροι ανάθεσης προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 27 Ιούνιος 2018 10:53

Η ∆/νση ∆ασών Καβάλας, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «∆απάνες για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή τους» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα ∆ασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2018, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στην εμπορία σχετικών αγαθών, να υποβάλλουν προσφορές για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου.
Οι προσφορές θα υποβληθούν εγγράφως, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018, στις 10π.μ., στα γραφεία της ∆/νσης ∆ασών Καβάλας - ΚΤΙΡΙΟ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τέρμα Αργυροκάστρου - ΚΑΒΑΛΑ.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.