Δελτία Τύπου

Αρχική Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΠΤΑ Αν. Μ-Θ για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με βασικό τίτλο σπουδών στην Ιστορία και Εθνολογία και γνώσεις σε θέματα Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΠΤΑ Αν. Μ-Θ για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με βασικό τίτλο σπουδών στην Ιστορία και Εθνολογία και γνώσεις σε θέματα Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 26 Μάιος 2011 07:54

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ύστερα από το υπ’ αριθ. 192/23.05.2011 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με :

  •  ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με βασικό τίτλο σπουδών στην Ιστορία και Εθνολογία και γνώσεις σε θέματα Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων στο πλαίσιο Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας που υλοποιεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ιδιοχείρως σφραγισμένο Φάκελο συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, υπεύθυνη δήλωση του αρ. 8 παρ. 4 Ν.1599/1986) στα Γραφεία του ΠΤΑ-ΑΜΘ στην Κομοτηνή, οδός Δ. Τσετινέ 7, μέχρι την 07/06/2011 και ώρα 13:00’.Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι φάκελοι θα αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου ή ιδιωτικών εταιρειών ταχυμεταφορών πρέπει να φέρουν ευδιάκριτη την ημερομηνία αποστολής η οποία δεν πρέπει να είναι μεταγενέστερη της παραπάνω αναγραφόμενης.

Υπεύθυνος για τη διανομή της Προκήρυξης και για την παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. Πετρίδης Σίμος/Υπάλληλος ΠΤΑ-ΑΜΘ, οδός Δ. Τσετινέ 7, τηλ. 25310-83000.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αίτηση υποψηφιότητας

Υπεύθυνη δήλωση

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.