Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη θηραµατοπονίας και ιχθυοπονίας ορεινών υδάτων - Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων εντός ελεγχόµενης κυνηγετικής περιοχής»
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη θηραµατοπονίας και ιχθυοπονίας ορεινών υδάτων - Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων εντός ελεγχόµενης κυνηγετικής περιοχής» PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 14 Νοέμβριος 2017 11:35
Το ∆ασαρχείο Σερρών διενεργεί συνοπτικό διαγωνισµό, µειοδοσίας µε σύστηµα προσφοράς µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις τιµές του τιµολογίου της Υπηρεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 125 του Ν. 4412/16, για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη θηραµατοπονίας και ιχθυοπονίας ορεινών υδάτων - Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων εντός ελεγχόµενης κυνηγετικής περιοχής» σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας που εγκρίθηκε µε την 18787/08-11-2017 Απόφαση της ∆/νσης ∆ασών Σερρών.
Ο προϋπολογισµός των εργασιών είναι 7.849,70 ευρώ µε το Φ.Π.Α.
Η ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού είναι η 23/11/2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2321039126, fax: 2321046262, από την υπάλληλο κ. Γατίδου ∆ήµητρα στο τµήµα Ε.∆.Ε. ∆ασαρχείου Σερρών, Τέρµα Οµόνοιας, Τ.Κ. 62125, Σέρρες.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.