Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών (CPV 34300000-0), την συντήρηση και επισκευή (CPV 50112000-3 ) των οχημάτων των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. για την περίοδο 2018-2019
Διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών (CPV 34300000-0), την συντήρηση και επισκευή (CPV 50112000-3 ) των οχημάτων των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. για την περίοδο 2018-2019 PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 02 Νοέμβριος 2017 13:45
Ανακοινώνεται από το Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (Α.Δ.Μ.-Θ.), Καθηγητή Ρωσσίδη 11, Τ.Κ. 54655, η διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών (CPV 34300000-0), την συντήρηση και επισκευή (CPV 50112000-3 ) των οχημάτων των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. για την περίοδο 2018-2019, με προϋπολογισμό Εκατόν Εξήντα Επτά Χιλιάδες Ευρώ και Τριάντα Λεπτά (167.000,30 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή Εκατό Τριάντα Τέσσερις Χιλιάδες Εξακόσια Εβδομήντα Επτά Ευρώ και Εξήντα Έξι Λεπτά (134.677,66 €) χωρίς Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό % επί της προϋπολογισθείσας αξίας σε ευρώ.
Λήψη πληροφοριών: Tμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού Δ/νσης Οικονομικού Α.Δ.Μ.-Θ. (Πληροφορίες: Γιώργος Νικήτας, Ελένη Αβραμίδου, Ευγενία Γαλανού τηλ: 2313 309-437,151,388,419, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ).
Μετά την δημοσίευσή στο ΚΗΜΔΗΣ την  Τετάρτη 1/11/2017 η διακήρυξη θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας www.damt.gov.gr
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία και ώρα Έναρξης Υποβολής Προσφορών: Πέμπτη, 2/11/2017 08.00π.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών: Δευτέρα, 27/11/2017 15.00 μ.μ.
Ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης Προσφορών (Διεξαγωγής Διαγωνισμού): Παρασκευή, 1/12/2017 ώρα 11.00 π.μ.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.