Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Εκτέλεση βοηθητικών εργασιών λήψης δοκιμαστικών επιφανειών για τον υπολογισμό των ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων ως και των αντίστοιχων πινάκων για τη σύνταξη διαχειριστικής μελέτης Συμπλεγμάτων Δημοσίων Δασών Αρναίας και Χολομώντα
Εκτέλεση βοηθητικών εργασιών λήψης δοκιμαστικών επιφανειών για τον υπολογισμό των ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων ως και των αντίστοιχων πινάκων για τη σύνταξη διαχειριστικής μελέτης Συμπλεγμάτων Δημοσίων Δασών Αρναίας και Χολομώντα PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 02 Νοέμβριος 2017 10:45
Το ∆ασαρχείο Αρναίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Εκτέλεση βοηθητικών εργασιών λήψης δοκιμαστικών επιφανειών για τον υπολογισμό των ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων ως και των αντίστοιχων πινάκων για τη σύνταξη διαχειριστικής μελέτης Συμπλεγμάτων Δημοσίων Δασών Αρναίας και Χολομώντα», συνολικού προϋπολογισμού 20.000.00 €, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α. (24%), με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών μονάδας (δοκιμαστικής επιφάνειας) του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν.4412/2016 και την ∆ιακήρυξη που εγκρίθηκε με την 31804/30-10-2017 Απόφαση της ∆/νσης ∆ασών Ν. Χαλκιδικής.
Ο ∆ιαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16-11-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στα γραφεία του ∆ασαρχείου Αρναίας.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον Κύρο Γεώργιο, ∆ασολόγο, στο τηλ.: 23720 21200, στα γραφεία του ∆ασαρχείου Αρναίας, στην Αρναία Χαλκιδικής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.