Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση δασικού δρόµου "Παλαιοχωρίου – Πλάκας – Οροσήµου – Αγ. Τριάδος - Επίστρωση µε σκυρόδεµα, κατά θέσεις».
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση δασικού δρόµου "Παλαιοχωρίου – Πλάκας – Οροσήµου – Αγ. Τριάδος - Επίστρωση µε σκυρόδεµα, κατά θέσεις». PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 27 Οκτώβριος 2017 13:00
Το Δασαρχείο Καβάλας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση δασικού δρόµου "Παλαιοχωρίου – Πλάκας – Οροσήµου – Αγ. Τριάδος - Επίστρωση µε σκυρόδεµα, κατά θέσεις» µε το σύστηµα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιµών του τιµολογίου της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την ταυτάριθµη ∆ιακήρυξη και την σχετική µελέτη του ∆ασαρχείου Καβάλας που εγκρίθηκαν µε την 20982/23-10-2017 απόφαση ∆/νσης ∆ασών Ν. Καβάλας, για ύψος δαπάνης µέχρι το ποσό των 11.450,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%).
Ο διαγωνισµός θα γίνει στα γραφεία του ∆ασαρχείου Καβάλας την 07 – 11 – 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τους κο Νικόλαο Κόντο και κα Αγάθη Κυρδίου, τηλ.: 23130309947-948 στα γραφεία του ∆ασαρχείου Καβάλας στην οδό Τέρµα Αργυροκάστρου, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.