Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών «Λευκοκαλλιέργεια και λοιπά ταχυαυξή - Αναδασωτικές και καλλιεργητικές εργασίες στη ζώνη λευκοκαλλιέργειας πεδιάδας Σερρών έτους 2017»
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών «Λευκοκαλλιέργεια και λοιπά ταχυαυξή - Αναδασωτικές και καλλιεργητικές εργασίες στη ζώνη λευκοκαλλιέργειας πεδιάδας Σερρών έτους 2017» PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 27 Οκτώβριος 2017 12:30
Το Δασαρχείο Σερρών διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό, μειοδοσίας με σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4412/16, για την ανάθεση των εργασιών «Λευκοκαλλιέργεια και λοιπά ταχυαυξή - Αναδασωτικές και καλλιεργητικές εργασίες στη ζώνη λευκοκαλλιέργειας πεδιάδας Σερρών έτους 2017» - (CPV:77200000-2 & 77231600-4) σύμφωνα με την Διακήρυξη Δημοπρασίας που εγκρίθηκε με την 17024/20-10-2017 Απόφαση της Δ/νσης Δασών Σερρών.
Ο προϋπολογισμός των εργασιών είναι 49.998,56 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 09-11-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στην δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Ειδικές προδιαγραφές υπάρχουν. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι μέχρι 09-05-2018. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η χρηματοδότηση βαρύνει τις πιστώσεις των Δημοσίων Επενδύσεων και η πληρωμή θα γίνει τμηματικά ή εφάπαξ.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2321039126, fax:2321046262, από τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Νικόλαο Ματθαίου στο τμήμα Ε.Δ.Ε. Δασαρχείου Σερρών, Τέρμα Ομόνοιας, Τ.Κ.62125, Σέρρες.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.