Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας δασών - Συντήρηση Δασικού Οδικού Δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας έτους 2017».
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας δασών - Συντήρηση Δασικού Οδικού Δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας έτους 2017». PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 25 Οκτώβριος 2017 10:55

Το Δασαρχείο Αριδαίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 116, 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας δασών - Συντήρηση Δασικού Οδικού Δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας έτους 2017» με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την 15509/23-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΙΞΜΟΡ1Υ-ΦΣ2) απόφαση Δ/νσης Δασών Ν. Πέλλας, την Τεχνική έκθεση - τιμολόγιο που θεωρήθηκε από τον Δασάρχη Αριδαίας για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 10.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και την σχετική μελέτη του Δασαρχείου Αριδαίας που εγκρίθηκε με την Αρ. Πρ. 8268/20-6-2017 (ΑΔΑ: 7ΖΧΞΟΡ1Υ-7ΝΓ) Απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν.Πέλλας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Αριδαίας την 07 – 11 – 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τους κα Αγγελική Νάτσιου, τηλ.: 23840 21242 στα γραφεία του Δασαρχείου Αριδαίας στην οδό Ερμού 5, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.