Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (01) διαμορφωτήρα (GRADER) κάθε τύπου και ιπποδύναμης 100 HP και άνω.
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (01) διαμορφωτήρα (GRADER) κάθε τύπου και ιπποδύναμης 100 HP και άνω. PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 17 Οκτώβριος 2017 09:20
Το Δασαρχείο ΝΙΓΡΙΤΑΣ διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τα άρθρα 117 & 177 του Ν. 4412/2016 και το Π.Δ.437/81, για τη μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (01) διαμορφωτήρα (GRADER) κάθε τύπου και ιπποδύναμης 100 HP και άνω, για την εκτέλεση των Επειγουσών εργασιών συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας δασών - Συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας δασών Δασαρχείου ΝΙΓΡΙΤΑΣ έτους 2017 - με ύψος δαπάνης μέχρι 8.000,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 31-10-2017 και ώρα 10.00 π.μ. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος για το Ελληνικό Δημόσιο θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 7-11-2017, ημέρα Τρίτη και χωρίς άλλη δημοσίευση.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Η χρηματοδότηση βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος των δημοσίων επενδύσεων ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2014 ΕΠ50800003 ΣΑΕΠ 508 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2017.
Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά ή εφάπαξ.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2322022450, fax: 2322024776, αρμόδιους υπάλλήλους. Κo ΦΡΑΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ και ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ στο τμήμα Ε.Δ.Ε., ΑΘ ΑΡΓΥΡΟΥ 9 , Τ.Κ. 62200, ΝΙΓΡΙΤΑ ΣΕΡΡΩΝ.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.