Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Διενέργεια Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια εξοπλισμού – λογισμικού πληροφορικής και επικοινωνιών (CPV:31710000-6, 48700000-5) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. έτους 2018
Διενέργεια Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια εξοπλισμού – λογισμικού πληροφορικής και επικοινωνιών (CPV:31710000-6, 48700000-5) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. έτους 2018 PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 12 Οκτώβριος 2017 11:25
Ανακοινώνεται από το Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων της Διεύθυνση Οικονομικού της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (Καθηγητή Ρωσσίδη 11, Τ.Κ. 54655) η διενέργεια Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια εξοπλισμού – λογισμικού πληροφορικής και επικοινωνιών (CPV:31710000-6, 48700000-5) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. έτους 2018 (NUTS EL51-EL52), με προϋπολογισμό Εκατόν Εξήντα Χιλιάδων Επτακοσίων Πενήντα Οκτώ Ευρώ και Εβδομήντα Λεπτών (160.758,70 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., Εκατόν Είκοσι Εννέα Χιλιάδων Εξακοσίων Σαράντα Τεσσάρων Ευρώ και Έντεκα Λεπτών (129.644,11€) χωρίς Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής και συγκεκριμένα βάσει της συνολικά χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής σε ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) ανά κατηγορία (Α ή Β ή Γ ή Δ) ειδών.
Λήψη πληροφοριών: Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού Δ/νσης Οικονομικού Α.Δ.Μ.-Θ. (Πληροφορίες: Γιώργος Νικήτας, Ελένη Αβραμίδου, Ευγενία Γαλανού τηλ: 2313 309-437,151,388,419, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ).
Μετά την δημοσίευσή στο ΚΗΜΔΗΣ την Πέμπτη, 12/10/2017 η διακήρυξη θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας www.damt.gov.gr
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία και ώρα Έναρξης Υποβολής Προσφορών: Παρασκευή, 13/10/2017 08.00π.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών: Δευτέρα, 13/11/2017 15.00 μ.μ.
Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: Παρασκευή, 17/11/2017 ώρα 11.00 π.μ.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.