Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης μέρους των εργασιών της μελέτης: «Συντήρηση Χ.Δ.Α. "ΧΙΛΙΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ" Δ.Δ. ΜΟΥΡΙΩΝ & "ΔΑΣΟΣ" Δ.Δ. ΠΕΔΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ»
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης μέρους των εργασιών της μελέτης: «Συντήρηση Χ.Δ.Α. "ΧΙΛΙΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ" Δ.Δ. ΜΟΥΡΙΩΝ & "ΔΑΣΟΣ" Δ.Δ. ΠΕΔΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ» PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 06 Οκτώβριος 2017 10:00
Το Δασαρχείο Κιλκίς, ανακοινώνει ότι προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης μέρους των εργασιών της μελέτης: «Συντήρηση Χ.Δ.Α. "ΧΙΛΙΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ" Δ.Δ. ΜΟΥΡΙΩΝ & "ΔΑΣΟΣ" Δ.Δ. ΠΕΔΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ» από πιστώσεις της ΣΑΕ 584 του ΠΔΕ έτους 2017» με κωδικό αριθμό έργου: «2014ΣΕ58400004-"Κατασκευή νέων χώρων δασικής αναψυχής & ανακαίνιση παλαιών - (Π.Κ.2003ΣΕ0840000)» με προϋπολογισμό μέχρι του ποσού των 5.000,00 €(με Φ.Π.Α.) από πιστώσεις της ΣΑΕ 584 του ΠΔΕ έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 117) και του ΠΔ 437/81 «Περί Μελέτης και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων" και  σύμφωνα με την αριθ. 11113/05-10-2017 (ΑΔΑ: Ω2ΠΗΟΡΙΥ-ΙΝΩ) Περίληψη Διακήρυξης και την με Α.Δ.Α.Μ. στο ΚΗΜΔΗΣ: 17PROC002044210, Διακήρυξη – Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 19η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., με την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης για όλες τις εργασίες, σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης (άρθρο 125 του Ν. 4412/16), σε έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δασαρχείο Κιλκίς, στην πόλη του Κιλκίς, οδός: 21ης Ιουνίου 207 - 3ος όροφος, Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων, ή  στο τηλέφωνο : 2341022400 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιοι υπάλληλοι: Γεώργιος Καγιάννης και Χρήστος Ρακιτζόπουλος.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.