Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Προκήρυξη ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (Α.Δ.Μ.-Θ.) για την περίοδο 2018-2019.
Προκήρυξη ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (Α.Δ.Μ.-Θ.) για την περίοδο 2018-2019. PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 29 Σεπτέμβριος 2017 12:20
Προκήρυξη ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου / αναδόχων για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης DIESEL κωδικός - CPV 09134100-8, αμόλυβδη βενζίνη – κωδικός CPV 09132100-4 και πετρελαίου θέρμανσης - κωδικός CPV 09135100-5), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για την περίοδο 2018-2019 συνολικής εκτιμώμενης αξίας Οκτακοσίων Εβδομήντα Μίας Χιλιάδων Εβδομήντα Πέντε Ευρώ (871.075,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή Επτακοσίων Δύο Χιλιάδων Τετρακοσίων Εβδομήντα Εννέα Ευρώ και Ογδόντα Τριών Λεπτών (702.479,83€) χωρίς Φ.Π.Α.
Αναθέτουσα αρχή είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (Α.Δ.Μ.Θ., NUTS EL51-EL52), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, (NUTS:EL 522) Καθ. Ρωσσίδη 11, Τ.Κ. 54655, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 2313 309449, www.damt.gov.gr
Αρμόδια υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού: Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων Δ/νσης Οικονομικού Α.Δ.Μ.-Θ.  Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Α.Δ.Μ.-Θ., Δ/νση Καθηγητή Ρωσσίδη 11, ΤΚ 54655 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2313309437.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.