Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός (1) δημόσιου λατομείου αδρανών υλικών εμβαδού 122.780,79 τ.μ. που βρίσκεται εντός της λατομικής περιοχής της Τ.Κ. Μικρού Σουλίου, Δ.Ε. Ροδολίβους, Δήμου Αμφίπολης, Νομού Σερρών.
Διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός (1) δημόσιου λατομείου αδρανών υλικών εμβαδού 122.780,79 τ.μ. που βρίσκεται εντός της λατομικής περιοχής της Τ.Κ. Μικρού Σουλίου, Δ.Ε. Ροδολίβους, Δήμου Αμφίπολης, Νομού Σερρών. PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 29 Σεπτέμβριος 2017 09:30
Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με την με Α.Π. οικ.64105/27-9-17 Απόφασή του (Α.Δ.Α.: 6ΝΔΨΟΡ1Υ-6ΦΔ) διακηρύσσει τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση ενός (1) δημόσιου λατομείου αδρανών υλικών εμβαδού 122.780,79 τ.μ. που βρίσκεται εντός της λατομικής περιοχής της Τ.Κ. Μικρού Σουλίου, Δ.Ε. Ροδολίβους, Δήμου Αμφίπολης, Νομού Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 7 του Ν.2837/00 και τις κατά τα λοιπά εφαρμοζόμενες διατάξεις του Ν.1428/84, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.2115/93 και την αριθμ. Δ10/Φ68/30842/7-12-93 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. Δ10/Β/Φ.68/οικ.17611/30-11-2000 και Δ10/Φ.68/οικ.10693/3065/8-6-05 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης.
Η δημοπρασία θα γίνει στις 18 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 έως 13:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στο γραφείο 101γ, 1ος όροφος, της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Στρωμνίτσης 53, 546 48 Θεσσαλονίκη.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο 101β στο κτίριο της οδού Στρωμνίτσης 53 στην Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και στο τηλ. 2313309144 ή 2313309382 κατά τις εργάσιμες ώρες.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.