Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «Βελτίωση Βατότητας Δασικού Οδικού Δικτύου Δημοσίων Δασών Ν. Θάσου, έτους 2017».
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «Βελτίωση Βατότητας Δασικού Οδικού Δικτύου Δημοσίων Δασών Ν. Θάσου, έτους 2017». PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 22 Σεπτέμβριος 2017 12:35
Το Δασαρχείο Θάσου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις: α) Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116, 117 και 177, β) Π.Δ. 437/81 (Α΄120) «περί Μελέτης και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων» γ) τους όρους του παρόντος τεύχους, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «Βελτίωση Βατότητας Δασικού Οδικού Δικτύου Δημοσίων Δασών Ν. Θάσου, έτους 2017».
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016.
Προϋπολογισμός έργου 15.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δασαρχείου Θάσου, οδός Α. Θεολογίτη 2, την 10η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε περίπτωση αγόνου ή ασύμφορου, ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την 17η Οκτωβρίου 2017.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τους κ. Δημήτρη Φλωρά (2313309792) και κα Βαρβάρα Κομνηνού (2313309796) ή στα γραφεία του Δασαρχείου Θάσου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.