Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Διενέργεια συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Εκτέλεση Φυτωριακών Εργασιών στο Δασικό Φυτώριο Δασωτού για το έτος 2017 Β΄ Φάση».
Διενέργεια συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Εκτέλεση Φυτωριακών Εργασιών στο Δασικό Φυτώριο Δασωτού για το έτος 2017 Β΄ Φάση». PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 13 Σεπτέμβριος 2017 13:50
Το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου, προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και με το σύστημα μειοδοσία στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών του άρθρου 126 του Ν.4412/2016 σε έντυπο της Υπηρεσίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Εκτέλεση Φυτωριακών Εργασιών στο Δασικό Φυτώριο Δασωτού για το έτος 2017 Β΄ Φάση» (CPV:77231800-6) με προϋπολογισμό 4.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.) που αναλύονται Δαπάνη Εργασιών 2.733,74 €, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 492,07 €, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%): 774,19 ευρώ.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 28-09-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στα γραφεία του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου, Διοικητήριο Κ.Νευροκοπίου, Τ.Κ. 66033, Κ.Νευροκόπι ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2523021042, 2523022239 FAX επικοινωνίας 2523021041, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μαναρίδης Μιχαήλ Δασολόγος.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.