Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και προστασίας δασών»
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και προστασίας δασών» PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 12 Σεπτέμβριος 2017 11:35

Το Δασαρχείο Κιλκίς, ανακοινώνει ότι προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και προστασίας δασών» με κωδικό αριθμό: 2014ΕΠ50800003 της ΣΑΕΠ 508 του ΠΔΕ 2017 της εγκεκριμένης μελέτης με τίτλο: «Συντήρηση Δασικού Οδικού Δικτύου και φρυγανεύσεις αντιπυρικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου  Κιλκίς έτους 2017» με προϋπολογισμό μέχρι του ποσού των 10.000,00 € (με Φ.Π.Α.) από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 508 του ΠΔΕ έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 117) και του ΠΔ 437/81 «Περί Μελέτης και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων" και  σύμφωνα με την αριθ. 9899/11-09-2017 (ΑΔΑ: 939ΔΟΡ1Υ-ΧΘΝ) Περίληψη Διακήρυξης και την με Α.Δ.Α.Μ. στο ΚΗΜΔΗΣ: 17PROC001927582, Διακήρυξη – Συγγραφή Υποχρεώσεων, που έχουν αποσταλεί για ανάρτηση στο διαδίκτυο, στη ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης: http://www.damt.gov.gr.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης για όλες τις εργασίες, σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης (άρθρο 125 του Ν. 4412/16), σε έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία μας.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δασαρχείο Κιλκίς, στην πόλη του Κιλκίς, οδός: 21ης Ιουνίου 207 - 3ος όροφος, Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων, ή  στο τηλέφωνο : 2341022400 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιοι υπάλληλοι: Γεώργιος Καγιάννης και Χρήστος Ρακιτζόπουλος.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.