Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής του Συνοπτικού Διαγωνισμού και απόφαση μετάθεσης της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου Δράμας έτους 2017»
Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής του Συνοπτικού Διαγωνισμού και απόφαση μετάθεσης της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου Δράμας έτους 2017» PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 18 Αύγουστος 2017 10:37


A. Εγκρίνουμε το από 10-8-17 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας
«Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου Δράμας έτους 2017» χρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017, ΣΑΕ 584», από το Δασαρχείο Δράμας, σύμφωνα με το οποίο ο διαγωνισμός απέβη άγονος αφού δεν υπεβλήθηκε καμία προσφορά.

Β. Αποφασίζουμε τη μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της εγκεκριμένης διακήρυξης-συγγραφής υποχρεώσεων, για τις 29 Αυγούστου 2017.
Γ. Με μέριμνα του Δασαρχείου Δράμας να λάβουν γνώση της παρούσας όλα τα μέλη της συγκροτηθείσας Επιτροπής Διαγωνισμού με την σχετ. 4 απόφασή μας.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.