Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών: «Αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας με τη Βελτίωση Δασικού Οδικού Δικτύου Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου έτους 2017»
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών: «Αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας με τη Βελτίωση Δασικού Οδικού Δικτύου Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου έτους 2017» PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 25 Ιούλιος 2017 10:25
Το Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας με τη Βελτίωση Δασικού Οδικού Δικτύου Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου έτους 2017» με την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη χρήση μηχανήματος έργου - διαμορφωτήρα (GRADER) με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας (Ισοπέδωση καταστρώματος (Εργασία Διαμορφωτήρα) Ν. Άρθρο 1 : 0,032€ / m2) σε έντυπη οικονομική προσφορά που θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία, σύμφωνα με την Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την 10317/20-7-2017 (ΑΔΑ: 7ΙΨ7ΟΡ1Υ-9ΝΨ) απόφαση Δ/νσης Δασών Ν. Δράμας και την σχετική Τεχνική Έκθεση που συνοδεύει αυτή, καθώς και την μελέτη του Δασαρχείου Κ. Νευροκοπίου που εγκρίθηκε με την Αρ. Πρ. 4851/11-4-2017 (ΑΔΑ: ΩΞ6ΡΟΡ1Υ-1ΗΑ) Απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Δράμας, για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 13.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (και 15.500 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου την 08–08–2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
Πληροφορίες στα τηλέφωνο 2523021042, 2523022239 FAX επικοινωνίας 2523021041, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μαναρίδης Μιχαήλ Δασολόγος.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.