Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και έργων Προστασίας Δασών – Επείγουσες Εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου Κ.Νευροκοπιου έτους 2017»
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και έργων Προστασίας Δασών – Επείγουσες Εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου Κ.Νευροκοπιου έτους 2017» PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 20 Ιούλιος 2017 15:00
Το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και έργων Προστασίας Δασών – Επείγουσες Εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου Κ.Νευροκοπιου έτους 2017» με την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη χρήση μηχανήματος έργου - Εκσκαφέα – φορτωτή (JCB) με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας (25,84€ / ανά ώρα εργασίας (JCB) ) σε έντυπη οικονομική προσφορά που θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία, σύμφωνα με την Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την 10001/18-07–2017 (ΑΔΑ: 6ΗΒΥΟΡ1Υ-ΜΤΘ) απόφαση Δ/νσης Δασών Ν. Δραμας και την σχετική Τεχνική Έκθεση που συνοδεύει αυτή, καθώς και την μελέτη του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου που εγκρίθηκε με την Αρ. Πρ. 5816/27-4-2017 (ΑΔΑ: 7ΖΠΔΟΡ1Υ-ΒΥ2) Απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Δράμας, για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 4.032,26 χωρίς ΦΠΑ και 5.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
Ο διαγωνισμός  θα  γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου την 03–08–2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2523021042, 2523022239 FAX επικοινωνίας 2523021041, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μαναρίδης Μιχαήλ Δασολόγος.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.