Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών αντιπυρικής προστασίας της εγκεκριμένης μελέτης με τίτλο «Συντήρηση Δασικού Οδικού Δικτύου και φρυγανεύσεις αντιπυρικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κιλκίς έτους 2017».
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών αντιπυρικής προστασίας της εγκεκριμένης μελέτης με τίτλο «Συντήρηση Δασικού Οδικού Δικτύου και φρυγανεύσεις αντιπυρικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κιλκίς έτους 2017». PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 19 Ιούλιος 2017 14:40
Το Δασαρχείο Κιλκίς, ανακοινώνει ότι προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση εργασιών αντιπυρικής προστασίας της εγκεκριμένης μελέτης με τίτλο: «Συντήρηση Δασικού Οδικού Δικτύου και φρυγανεύσεις αντιπυρικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου  Κιλκίς έτους 2017» με προϋπολογισμό μέχρι του ποσού των 15.000,00 € (με Φ.Π.Α.) από  πιστώσεις της ΣΑΕ 584 του ΠΔΕ 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 117) και του ΠΔ 437/81 «Περί Μελέτης και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων" και σύμφωνα με την αριθ. 7649/19-7-2017 (ΑΔΑ: 7Α3ΤΟΡ1Υ-6ΔΠ) Περίληψη Διακήρυξης και την με Α.Δ.Α.Μ. στο ΚΗΜΔΗΣ: 17PROC001717077, Διακήρυξη – Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 01 Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης για όλες τις εργασίες, σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης (άρθρο 125 του Ν. 4412/16), σε έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία μας.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δασαρχείο Κιλκίς, στην πόλη του Κιλκίς, οδός: 21ης Ιουνίου 207 - 3ος όροφος, Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων, ή  στο τηλέφωνο : 2341022400 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αρμόδιοι υπάλληλοι: Γεώργιος Καγιάννης και Χρήστος Ρακιτζόπουλος.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.