Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Εκτέλεση Φυτωριακών Εργασιών στο Δασικό Φυτώριο Δασωτού για το έτος 2017». Εκτύπωση
Τρίτη, 20 Ιούνιος 2017 15:30
Το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου, προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και με το σύστημα μειοδοσία στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών του άρθρου 126 του Ν.4412/2016 σε έντυπο της Υπηρεσίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Εκτέλεση Φυτωριακών Εργασιών στο Δασικό Φυτώριο Δασωτού για το έτος 2017» (CPV:77231800-6) με προϋπολογισμό 8.500,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 04-7-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στα γραφεία του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου, Διοικητήριο Κ.Νευροκοπίου, Τ.Κ. 66033, Κ. Νευροκόπι ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2523021042, 2523022239 FAX επικοινωνίας 2523021041, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μαναρίδης Μιχαήλ Δασολόγος.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.