Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ «ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017». Εκτύπωση
Τρίτη, 30 Μάιος 2017 09:45
Το Δασαρχείο Σταυρούπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ «ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017» συνολικoύ προϋπολογισμού 4.978,98 EΥΡΩ (με ΦΠΑ).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού καθώς και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς από την έδρα της υπηρεσίας στη Σταυρούπολη Ξάνθης , μέχρι τις  7 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ στην έδρα του Δασαρχείου Σταυρούπολης . Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16  και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ποσοστό έκπτωσης επί των γενικών εξόδων και  οφέλους, σύμφωνα με το άρθρο 126 του Ν. 4412/16.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2542022218,21004, FAX επικοινωνίας 2542021004 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Βαφείδης Παναγιώτης.

 

 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.