Διενέργεια λήψης εγγράφων προσφορών για τη μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) GRADER ιπποδύναμης 120 HP και άνω, με υδραυλικό σύστημα χειρισμού, για την εκτέλεση έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων. Εκτύπωση
Τρίτη, 26 Ιούλιος 2016 14:40
Εγκρίνουμε την διενέργεια λήψης εγγράφων προσφορών από την Επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 9 του Π.Δ. 437/1981, για τη μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) GRADER ιπποδύναμης 120 HP και άνω, με υδραυλικό σύστημα χειρισμού, για την εκτέλεση έργων και εργασιών (αντιπυρική προστασία δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων (ΠΚ 2001ΣΕ08400000 Διάνοιξη συντήρηση βελτίωση ασφαλτόστρωση Δασικών δρόμων).
Ανώτερο όριο δαπάνης, ορίζεται το ποσό των 14.000,00 € (με Φ.Π.Α).
Οι προσφορές θα υποβληθούν στα γραφεία του Δασαρχείου Νιγρίτας, στις 02-08-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ (λήξη υποβολής προσφορών).
Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προσφορά τους, η συγγραφή υποχρεώσεων καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετική με το διαγωνισμό διατίθενται από το Δασαρχείο Νιγρίτας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πληροφορίες κο ΦΡΑΓΓΟ ΧΡ και ΣΑΜΑΡΑ ΧΡ τηλ. 2322022450.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.