Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια τεσσάρων (4) οχημάτων τύπου τζιπ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Α.Δ.Μ.-Θ. για το έτος 2016. Εκτύπωση
Παρασκευή, 15 Ιούλιος 2016 09:20
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια τεσσάρων (4) οχημάτων τύπου τζιπ (CPV 34113100-3) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Α.Δ.Μ.-Θ. για το έτος 2016 συνολικού προϋπολογισμού, εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ (72.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή πενήντα οκτώ χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (58.064,51€) χωρίς Φ.Π.Α.
Οι προσφορές αποστέλλονται – υποβάλλονται στην υπηρεσία και πρωτοκολλούνται στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών της Α.Δ.Μ.-Θ., Καθ. Ρωσσίδη 11, Τ.Κ. 54655, Θεσ/νίκη, Γραφείο 7 (στο ισόγειο) το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, ήτοι την Δευτέρα 22/8/2016 και Ώρα 15:00.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.