Ανακοίνωση του Δασαρχείου Κασσάνδρας για τη λήψη έγγραφων προσφορών άνευ δημοπρασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του Π.Δ. 437/81, για την Μίσθωση με Ωρομίσθιο ενός (1) ισοπεδωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 150 ΗΡ και άνω Εκτύπωση
Τετάρτη, 13 Ιούλιος 2016 11:40

Το Δασαρχείο Κασσάνδρας ανακοινώνει τη λήψη έγγραφων προσφορών άνευ δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του Π.Δ. 437/81, για την Μίσθωση με Ωρομίσθιο ενός (1) ισοπεδωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 150 ΗΡ και άνω, για την εκτέλεση με αυτεπιστασία των χωματουργικών εργασιών του έργου "Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων αντιπυρικής προστασίας περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κασσάνδρας για το έτος 2016".

Η μίσθωση θα αφορά εκτέλεση εργασιών μέχρι συνολικού ποσού δαπάνης 10.000 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Η διαδικασία θα γίνει στις 19 του μήνα Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30πμ - 10:00πμ, (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών από τους μειοδότες η 10:00πμ) μπροστά σε Επιτροπή που συστήθηκε με την υπ΄ αριθ. 10548/12.05.2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Δ/ντή Δασών Χαλκιδικής, στα γραφεία του Δασαρχείου Κασσάνδρας.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί την 26η του μήνα Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30πμ – 10.00πμ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών από τους μειοδότες η 10:00πμ) στον ίδιο τόπο, με τους ίδιους όρους και χωρίς άλλη δημοσίευση.

Στην διαδικασία γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες ισοπεδωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 150ΗΡ (ίππων) και άνω.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των εκατόν εξήντα δύο ευρώ (162 Ευρώ) και απευθύνεται στο Δασαρχείο Κασσάνδρας.

Η Ανακοίνωση - Συγγραφή Υποχρεώσεων και το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς διατίθενται από το Δασαρχείο Κασσάνδρας και συγκεκριμένα από το γραφείο του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εκτός από την ημέρα της διαδικασίας.

 

     

    Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

    Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.